Старий Хутiр

Старий Хутiр

Старий Хутiр

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУДЕНЕЦЬ МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА,  іменований надалі – “Виконавець” з однієї сторони, і будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений представник, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір з надання готельних послуг., постачання готових страв та роздрібної торгівлі невживаними товарами. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене:

ТЕРМІНОЛОГІЯ

Публічна оферта (надалі – “Договір”, “Оферта”) – пропозиція Виконавця укласти Договір на умовах і в порядку, визначеними цією Офертою, спрямована на невизначене коло фізичних осіб. Згідно ст. 633, 641 розділу 63 Цивільного кодексу України (надалі — “ЦК”), ця оферта є публічним договором і її умови однакові для всіх споживачів.
Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття умов оферти Замовниками шляхом здійснення дій, зазначених у даній Оферті. Акцепт оферти означає укладення Договору.
Сайт – сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп’ютерного програмування у вигляді Сайту(ів), який(кі) розміщений в мережі Інтернет за наступними адресами:staryj-xutir.com.ua і належить ФОП Куденець Марині Олександрівні. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
Політика конфіденційності – умови роботи з конфіденційною інформацією на Сайті, яка є невід’ємною частиною цієї Оферти і розміщена за посиланням: https://staryj-xutir.com.ua .
Адмінстрація – ФОП Куденець Марина Олександрівна (РНОКПП: 3142917345).
Виконавець – ФОП Куденець Марина Олексанрівна (РНОКПП: 3142917345) та її афілійовані особи.
Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору та стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати послуги Виконавця в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
Послуги – послуги з тимчасового проживання та розміщення, прибирання номерів, включені у вартість номера (Основні послуги) та інші послуги, пов’язані з тимчасовим проживанням та проживанням, але не включені у вартість номера (Додаткові послуги), зокрема послуги ресторану, бару, торгівлі роздрібними товарами (сувенірами) та інші послуги, які можуть надаватися Виконавцем в межах даного Договору.
Додаткові послуги – інші послуги, перелік і вартість яких розміщені на Сайті та /або в приміщенні Виконавця.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Договір укладається між Виконавцем та Замовником послуг у формі Договору приєднання.
Цей Договір є публічним Договором офертою (далі – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, та Замовником, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.
У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги.
Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

Письмова форма цього Договору відповідно до ЗУ “Про електронну комерцію” додатково може підтверджуватись направленням електронного листа. 
Детальний перелік та вартість Послуг розміщено на Сайті.
Виконавець не здійснює освітню, викладацьку чи педагогічну діяльність (діяльність, яка підлягає ліцензуванню) та не надає освітні послуги, не видає жодних сертифікатів, свідоцтв, дипломів тощо.
Якщо з Вами не укладено іншого письмового договору або угоди, то ваш договір з Виконавцем завжди включають в себе ті Умови та Положення, які викладені в цьому документі (далі — «Загальні умови»).
Оскільки ми надаємо безліч різних Послуг, для деяких з них можуть діяти додаткові умови, — далі іменуються «Додаткові умови». В такому випадку, Додаткові умови є частиною цього Договору.
Додаткові умови Договору наведені в відповідних розділах Сайту, на сторінках замовлення Послуг або які надсилаються Вам електронним повідомленнями у вигляді електронних листів, квитанцій, рахунків та будь-яких інших електронних повідомленнях.
Ваш Договір з Адміністрацією завжди включає такі умови:

Ми залишаємо за собою право змінювати або вводити будь-які додаткові і спеціальні умови Договору, обов’язкові для виконання. 
Користуючись сайтом і замовляючи послуги, пропоновані на сайті, ви робите акцепт оферти і укладаєте з нами договір на умовах викладених в цьому документі. Акцепт оферти рівносильний укладенню двосторонньої угоди в простій письмовій формі (ч. 2 ст. 640 Цивільного кодексу України).
Прийняття пропозиції щодо укладення договору відбувається шляхом вчиненням дії, що свідчить про прийняття умов договору на сторінці замовлення послуги на нашому веб-сайті; оплатою виставленого вам рахунку або інвойсу платіжної системи; фактичним користуванням послугами компанії.
Акцепт оферти означає, що ви беззастережно приймаєте все умови договору. Якщо ви не згодні з ними — покиньте наш Сайт і припиніть використовувати Послуги.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Вартість Послуг залежить від обраної Замовником Послуги. Вартість вказується або на Сайті Виконавця або в реєстраційній формі під час оформлення Заявки на Сайті або у рахунку на оплату, які надсилаються Замовнику після заповнення Заявки.
Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати, опублікувавши нову ціну на Сайті або в реєстраційній формі.
Замовник здійснює оплату в форматі, якавкзаана Замовником на Сайті.
За домовленістю Сторін Замовнику може бути надано право здійснити оплату частинами.
Датою акцепту Оферти і укладення Договору є дата оплати Послуг та зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, а також датою підписання рахунку Замовником.
Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця або за допомогою платіжної системи (інтернет еквайрінгу). Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, які надсилаються Замовнику після заповнення Заявки Виконавцем.
Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
У разі оплати Послуги частинами та невнесення будь-якої частини оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні доступу до відповідної Послуги без повернення сплачених коштів.
Повернення коштів Замовнику можливе лише протягом 7 днів з дня оплати Послуг.

ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

Користуючись сайтом або послугами, ви приймаєте Умови, а також нашу Політику конфіденційності, яка опублікована в мережі Інтернет за адресою https://staryj-xutir.com.ua/.
Перш ніж замовляти, оплачувати або користуватися Послугами, уважно ознайомтеся з цим документом. Якщо ви не згодні з їх змістом, покиньте сайт і припиніть використовувати наші послуги.
Якщо ви зареєструвалися на Сайті або оформили замовлення на пропоновані на сайті Послуги, або ж фактично користуєтеся нашими Послугами, ви погоджуєтеся з тим, що ми можемо відправляти вам електронні листи, повідомлення та повідомлення, які містять рекламну інформацію: рекламні розсилки, інформацію про послуги і наших акціях (або акціях наших партнерів) за номером телефону і електронній пошті, зазначеним вами при реєстрації або оформлення замовлення. При необхідності, ви завжди можете відмовитися від їх отримання.
Ви погоджуєтеся з тим, що ви не будете брати участь в діяльності, яка порушує функціонування сайту, Послуг або пов’язаних з ними серверів і мереж, а також діяльності, яка може паплюжити ділову репутацію Виконавця.
Ви приймаєте на себе повну відповідальність за порушення ваших зобов’язань, обумовлених в Умовах Договору, а також за всі наслідки цих порушень.
Під несанкціонованим використанням Послуг в цьому Договорі мається на увазі використання вмісту Сайту способами, відмінними від тих, які передбачені наданої Виконавцем Замовнику не ексклюзивної ліцензії.
Замовник самостійно забезпечує себе користувацьким пристроєм, і несе відповідальність за його функціонування (включаючи програмне забезпечення, встановлене на власних пристроях), а також самостійно забезпечує собі доступ в мережу Інтернет для можливості відвідування Сайту для замовлення Послуг.
Виконавець не несе відповідальність, за відображення контенту на пристроях Замовника, якщо неможливість їх відтворення на пристроях пов’язана з невідповідністю пристроїв мінімальним технічним вимогам. Одночасно, Виконавець не несе відповідальність за неможливість завантаження вмісту Сайту, придбаного Замовником, на користувача пристрій, в зв’язку з низькою швидкістю Інтернет з’єднання, що використовується Замовником для завантаження контенту, або інших перешкод пов’язаних з Інтернетом.
Зміст Послуг визначається Виконавцем і має відповідати опису Послуги, представленому на Сайті.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Замовник має право:

Замовнику забороняється:

Виконавець має право:

Виконавець зобов’язується:

ГАРАНТІЇ

Виконавець, не надає гарантій на безперебійність, безпеку, безпомилковість та точну відповідність Послуг очікуванням Замовника до змісту Послуг та отриманих ним результатів.
Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які б зашкодили діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або суперечать законодавству України, міжнародним нормам та звичаям ділового обороту; дії Замовника спрямовані на отримання послуг і в них немає злого наміру, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу та публічного розповсюдження інформації, яка є власністю Виконавця.
Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні та актуальні дані, у тому числі персональні дані, при заповненні Заявки на надання Послуг, введенні будь-яких реєстраційних даних та здійсненні оплати та не використовує дані інших осіб (у в тому числі персональні дані).
Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладання Договору.
Доступ до Послуг надається «як є», і Виконавець не надає Замовнику жодних гарантій.
Виконавець гарантує Замовнику повернення сплачених ним коштів за доступ до Послуг чи інших платних послуг відповідно до політики повернення коштів Виконавця.
Виконавець заявляє та гарантує, що йому належать всі та будь-які права інтелектуальної власності на інформацію що відображена на сторінках Сайту і йому нічого не відомо про права інтелектуальної власності третіх осіб, які можуть бути порушені при укладенні цього Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Замовник відповідає за достовірність інформації, яку він передав при оформленні замовлення. 
Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, яку він розміщує Виконавцем на Сайті.
У разі ненадання необхідної інформації, неповного або неправильного подання інформації від Замовника, Виконавець має право призупинити надання доступу до Послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.
У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та положень Договору.
Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником послуг за цим Договором у разі:

Виконавець не несе відповідальності за функціонування окремих сегментів Інтернету, за порушення обміну інформацією, що виникли в результаті зниження якості надання Послуг телекомунікаційними провайдерами Замовника, несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, а також за затримки, перебої або погіршення якості при наданні Послуг, що виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця, в тому числі, але не виключно: недоступність серверів та/або обмеження їх швидкості адміністраторами та/або за будь-які дії та бездіяльність адміністраторів серверів, що не належать Виконавцю або не перебувають під його адмініструванням, будь-якої технічної несправності в роботі відкритих джерел, відключення електроенергії, водопостачання та ін.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів всі та будь-які розбіжності та спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням даного Договору. Замовник погоджується, що для цілей вирішення таких розбіжностей та спорів між Сторонами обов’язковим для використання засобом комунікації є листування за електронною адресою: ethno1914@gmail.com .
У випадку, якщо розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до діючого процесуального законодавства України.

ФОРС-МАЖОР

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор). 
Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.
Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.
З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.
У разі дії Форс-мажорних обставин більш як 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

ІНШІ УМОВИ

Ми не даємо жодних гарантій, що користування Послугами принесе очікуваний вами результат. 
Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Договором або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до законодавства України.
Претензії від Користувачів приймаються на електронну адресу ethno1914@gmail.com.
Термін розгляду претензії – до 10 (десяти) днів з дати її отримання.
Якщо суперечки між Виконавцем та Замовником щодо Договору не вирішені шляхом переговорів Сторін, вони підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством в суді.
У разі якщо одна чи більше положень Договору є з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, які залишаються в силі.
Ми обробляємо вашу персональну інформацію відповідно до нашої Політики конфіденційності. Ви завжди можете знайти актуальну версію Політики конфіденційності на сайті за адресою https://staryj-xutir.com.ua/ Ці умови встановлюють правила збору, обробки та використання вашої персональної інформації.Зверніть увагу, що, користуючись сайтом або послугами, заповнюючи реєстраційні форми на сайті, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності та даєте згоду на збір і обробку ваших персональних даних та іншої персональної інформації. Якщо ви не згодні з положеннями Політики конфіденційності і описаними в ній правилами збору, обробки та використання персональної інформації, припиніть використовувати наші послуги і покиньте сайт.

РЕКВІЗИТИ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Куденець Марина Олександрівна
РНОКПП: 3142917345
Електронна пошта: ethno1914@gmail.com
Телефон: 097 678 48 42